Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Πρωταρχικός μας στόχος, είναι φυσικά η αποτελεσματικότητα των θεραπειών μας, σεβόμενοι τους σκληρά εργαζόμενους γονείς που επιθυμούν το καλύτερο για το παιδί τους. Για αυτό το λόγο παρέχονται εξειδικευμένες θεραπείες από κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο επιστημονικό προσωπικό. Η διεπιστημονική ομάδα και η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων σε συνδυασμό με την κατάλληλη στοχοθεσία, αποτελούν το εχέγγυο για την ομαλή διεξαγωγή των θεραπειών και την κατάληξη στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική Αγωγή

Ψυχοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Συμβουλευτική Γονέων